Udfordringer, mål og målsætninger for mental sundhed

Det er foreningen Norlivs overordnede mål at bidrage til danskernes mentale sundhed hele livet.

Udfordringerne 

Danskerne er i stigende grad udfordret på den mentale sundhed. Stress og symptomer på depression, angst og søvnløshed er steget voldsomt de senere år. Alene andelen af danskere, der har oplevet stress er firedoblet i perioden 1989-2013. Knapt én ud af fire voksne danskere har oplevet alvorlig stress, og i 2015 besøgte 33.333 danskere psykiatriske akutmodtagelser - en tredobling på 20 år. Ca. 4000 danskere dør hvert år en for tidlig død på grund af dårlig mental sundhed. Bag tallene gemmer der sig et langt større antal danskere, som på egen krop mærker mental usundhed der har rod i begivenheder og oplevelser i privatlivet, fritidslivet og arbejdslivet. De danske arbejdspladser er under forandringer og det påvirker den mentale sundhed på helt nye måder. Det ser vi som:

  • Større arbejdspres i arbejdslivet
  • Den teknologiske udvikling giver muligheder, men også udfordringer
  • Øget krav om robusthed i arbejdslivet
  • Et større ønske om et meningsfuldt arbejdsliv
  • Flydende grænse mellem arbejds- og fritidsliv
  • Større krav til os selv - vi vil være gode til mange ting samtidigt.
  • Behov for at styrke mental sundhed ved overgangen til arbejds- til ældrelivet.

I samfundsøkonomiske termer er dårlig mental sundhed årsag til 50 % af alle langtidssygemeldinger og alene stress koster 8 mia. kr. årligt i sygedagpenge. Når stress og depression udvikler sig til mentale sygdomme udgør de med 25 % den største enkeltfaktor i samfundets økonomiske sygdomsbyrde hvor kræftsygdomme udgør 17 % og kredsløbssygdomme 15 %. For virksomhederne betyder dårlig mental sundhed udover mangel på f.eks. medarbejdernes engagement og kreativitet også ekstra omkostninger på 29 mia. kr. ved tabt produktion.

Mål

Mental sundhed kan fremmes. Derfor vil foreningen Norliv arbejde for, at flere mennesker udvikler og styrker deres mentale sundhed, og hjælper andre til at blive og forblive mentalt sunde og friske gennem hele livet. I Danmark har vi en meget høj erhvervsdeltagelse. Derfor er arbejdspladserne og arbejdsfællesskabet også et vigtigt sted at sikre forebyggede initiativer. Foreningen Norliv vil støtte indsatser, der forebygger mental usundhed, hjælper mentalt udfordrede eller sygemeldte personer, så de kommer godt tilbage til arbejdsfællesskabet. Vores primære fokus er erhvervsaktive i den private sektor og i overgangen fra arbejdsliv til ældreliv. 

Målsætninger

Foreningen Norliv arbejder indenfor tre indsatsområder, hver med tilhørende målsætninger

Indsatsområde 1: Lokale indsatser

Målsætning: Engagerede borgere, foreninger og virksomheder støttes i at virkeliggøre aktiviteter i dagligdagen, så flere mennesker får hjælp til at styrke deres mentale sundhed og modvirke udfordringer som ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane.

Indsatsområde 2: Viden og formidling

Målsætning: Gennem forskning, analyser, formidling og bredere indsatser skal konsekvenser af større teknologiske og organisatoriske forandringer i samfundslivet og arbejdslivet klarlægges. Målet er at indsamle og udbrede viden og metoder, så samfundet og arbejdspladserne tidligt kan sætte ind med forebyggende aktiviteter der styrker flere menneskers mentale sundhed.

Indsatsområde 3: Arbejdspladserne

Målsætning: Gennem konkrete forebyggende aktiviteter på de enkelte arbejdspladser skal flere medarbejdere og ledere beherske virkningsfulde værktøjer og metoder til enkeltvis og i fællesskab at fremme den mentale sundhed. Indsatserne skal tage udgangspunkt i ressourcer og konkrete forhold på arbejdspladserne. Forskningsaktiviteter skal være indsatsrettede. Arbejdspladsindsatser skal særligt rettes mod tre områder på det private område:

  • De mindre og mellemstore virksomheder
  • Ledernes indsats
  • Unge og førstegangsansatte på arbejdsmarkedet
Tilbage til "Søg støtte"