Retningslinjer for støtte til forskning

Foreningen Norliv arbejder for at fremme god mental sundhed for erhvervsaktive primært inden for privat beskæftigelse og ældre i overgangen til pensionisttilværelsen.

Konkrete aktiviteter for denne målgruppe er foreningens primære indsatsform. Forskningsbevillinger gives derfor med henblik på at understøtte praksis og inden for indsatsområde 2 og indsatsområde 3.

Se oversigt over indsatsområderne

  • Forskningsstøtten udgør maks. 20 pct. af de samlede årlige bevillinger
  • Forskningsstøtten skal ligge inden for indsatsområderne 2 og 3, ny viden og formidling og arbejdspladserne
  • Der lægges vægt på at støtte forskning, der tager udgangspunkt i målgruppen, og som i videst muligt omfang inddrager målgruppen og dennes viden og adfærd
  • Forskning af bredere eller mere tværgående karakter i forebyggende mental sundhed kan også støttes, hvis det styrker og/eller forbereder en indsats i praksis.
  • Hovedreglen er, at der kan ydes støtte til forskningsprojekter, som primært gennemføres af fastansatte forskere for at sikre en høj kvalitet samt videns- og kapacitetsopbygning på de respektive forskningsinstitutioner
  • Foreningen vil primært støtte forskningsprojekter udført i større og velrenommerede forskningsmiljøer, sådan at der sikres en høj kvalitet
  • Det er et krav, at forskningsprojekter skal indeholde en stærk formidlingsdel og vidensdelingsdel. Formidlingen skal ske til praktikere, der arbejder indenfor de temaer som er omfattet af Norlivs indsatsområder og til offentligheden, således at forskningsresultaterne sikres synlighed og anvendelse direkte til Foreningen Norlivs målgruppe.
  • Ansøgninger til forskningsprojekter vil som hovedregel blive vurderet af Norlivs eksterne sagkyndige rådgivere med ekspertise der matcher ansøgningens indhold og metoder.
  • Der kan efter ansøgning bevilges op til 5 % i generelt overhead ifm. forskningsansøgninger. De 5 % kan bevilges på baggrund af hele ansøgningsbeløbet.
  • Med passende års mellemrum vil alle støttede forskningsprojekter blive evalueret mhp. at afdække impact og give input til Norlivs fremadrettede forskningsaktiviteter.

Tilbage til "Søg støtte"