Foreningen Norliv støtter - og støtter ikke

Foreningen Norliv støtter først og fremmest forebyggende indsatser i Danmark målrettet erhvervsaktive og seniorer i overgangen til pensionisttilværelse. Er der tale om målrettede arbejdspladsprojekter, støtter vi primært aktiviteter i forhold til privat ansatte.

Følgende ting støtter vi ikke:

  • Aktiviteter, hvor målgruppen er børn og unge, som ikke er primært erhvervsaktive
  • Den ældste målgruppe (75+)
  • Privatpersoner, herunder rejser, studielegater og PHD-stipendiater
  • Aktiviteter, der tager sigte på behandling i det psykiatriske behandlingssystem eller retter sig mod demente personer
  • Projekter, der alene tager sigte på anskaffelser, f.eks. private anskaffelser, træningsværktøjer, redskaber, transportmidler, IT-udstyr osv.
  • Projekter, hvor byggeri eller anlæg er hovedformålet
  • Forskning, der ikke er praksisorienteret eller ikke tager sigte på innovation
  • Politiske organisationer, politiske formål og religiøst funderede aktiviteter
  • Opgaver vi vurderer allerede løses godt i det offentlige system eller i privat virksomhed
  • Almindelig drift

Ansatte i foreningen Norliv, medlemmer af foreningen Norlivs repræsentantskab, bestyrelsesmedlemmer, deres ægtefæller og børn samt personer og enheder, hvor bestyrelsesmedlemmet kan drage fordel af en bevilling kan ikke modtage donationer.

Tilbage til "Søg støtte"