Afstemningen er slut.

Det med småt

I forbindelse med indsendelse af anmodning om prækvalificering, og ved indsendelse af ansøgning til foreningen Norliv oplyser vi dig om regler og retningslinjer, som knytter sig til prækvalifikation, ansøgning og bevilling m.v. Det er ting, du skal acceptere i forbindelse med henvendelsen til os. Desuden er der nogle generelle ting, du skal kende til:

Ansøgning om bevilling

Som anmoder om prækvalificering og som ansøger skal du på forespørgsel dokumentere og tilvejebringe yderligere materiale, som foreningen Norliv måtte have brug for i forhold til sagsbehandling og vurdering i forbindelse med din henvendelse.

Datasikkerhed

Foreningen Norliv overholder persondataloven, herunder regler for håndtering og behandling af persondataoplysninger.

Ved at sætte kryds i et felt på sidste side i prækvalifikations- og ansøgningsformularen i forbindelse med indsendelse til os, giver du dit samtykke til, at foreningen Norliv behandler de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med sin henvendelse samt ved udbetaling af bevilling og ved evaluering, hvis en ansøgning bevilges helt eller delvist.

I forbindelse med din kommunikation med foreningen Norliv bliver du bedt om at indtaste en række personoplysninger. De indtastede oplysninger bruges alene i forbindelse med den ønskede ydelse og dertil knyttede sagsbehandling og beslutning.

Det er ansøgers/bevillingshavers ansvar at opbevare information om loginoplysninger til ansøgningssystemet betryggende.

Foreningen Norliv videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, kan videregivelse dog ske.