Ansøgningsfrister og svar

Vi har tre ansøgningsfrister og behandler ansøgninger til alle indsatsområder og forskningsprojekter tre gange årligt.

I 2018 er første ansøgningsfrist d. 27. maj dog kun til ansøgninger inden for indsatsområde 1: Lokale indsatser.

  • Ansøgningsfrist 27. maj 2018 (kun indsatsområde 1). Svar kan forventes primo juli 2018.
  • Ansøgningsfrist 18. juli 2018 (alle indsatsområder). Svar kan forventes medio september 2018.
  • Ansøgningsfrist 29. oktober 2018 (alle indsatsområder). Svar kan forventes medio december 2018. 

HUSK at du - inden en ansøgning kan sendes – skal have anmodet om prækvalifikation og modtaget en godkendt prækvalifikation. Vi behandler løbende anmodninger om prækvalifikation, men det kan tage op til 14 dage før du får svar.