Søg støtte

Vi støtter projekter, der fremmer mental sundhed i Danmark

Nu kan du søge støtte

Vi har nu åbnet for ansøgninger. Adgangen til at søge de almennyttige midler er åben for alle.

Vores repræsentantskab har bevilliget 92. mio. kr. i 2018 til almennyttige aktiviteter.

Hvis du vil høre fra os, når vi har nyt om at søge midler, så kan du tilmelde dig vores nyhedsmail i bunden af siden. Du kan også følge os på Facebook

Foreningen Norlivs almennyttige mål og målsætninger

Mentale helbredsproblemer er en stigende udfordring for danskerne, og konsekvenserne er enorme for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet. Derfor støtter foreningen Norliv forebyggende indsatser, der fremmer den mentale sundhed i Danmark.

Læs om foreningen Norlivs almennyttige strategi ”mental sundhed hele livet”

Det er foreningen Norlivs overordnede mål at bidrage til danskernes mentale sundhed hele livet.

Læs om udfordringerne, vores mål og målsætninger

Du kan søge om midler til projekter og aktiviteter inden for tre indsatsområder. Inden for indsatsområderne 2 og 3 er der desuden mulighed for at søge om støtte til forskningsprojekter.

Tre indsatsområder

De tre indsatsområder for vores almennyttige uddelinger:
 1. Lokale indsatser
  Aktiviteter i lokalområdet, der tager kampen op mod ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane.
  Læs mere om indsatsområdet "lokale indsatser"
 2. Viden og formidling
  Forskning, analyser og bredere indsatser, der sætter fokus på udfordringer og muligheder for at fremme god mental sundhed i og udenfor arbejdslivet som følge af større teknologiske og strukturelle forandringer i samfundet.
  Læs mere om indsatsområdet "viden og formidling"
 3. Arbejdspladserne
  Aktiviteter der fremmer mental sundhed på de private arbejdspladser i Danmark.
  Læs mere om indsatsområdet "arbejdspladserne"

Kan du søge støtte til dit projekt hos foreningen Norliv?

Foreningen Norliv støtter først og fremmest forebyggende indsatser i Danmark målrettet erhvervsaktive og seniorer i overgangen til pensionisttilværelse. Er der tale om målrettede arbejdspladsprojekter, støtter vi primært aktiviteter i forhold til privat ansatte. Vi lægger vægt på at ansøgere til større projekter bidrager med muligheder for finansiering via andre kilder, ansøgning sammen med andre og medfinansiering, så der sikres størst mulig udbredelse og forankring af en bevilling.

Vi støtter gennem donationer, partnerskaber og egenfinansierede projekter.

Læs om hvad vi støtter og hvad vi ikke støtter

Retningslinjer for støtte til forskning

Evaluering er en del af de projekter vi støtter

Alle projekter og aktiviteter vi støtter skal evalueres af bevillingsmodtager. Derfor er det en del af ansøgningsarbejdet at planlægge evaluering. Det sker for ansøgers skyld, så ansøger får fokus på, at de bevilgede midler bliver brugt optimalt og samtidig lærer af de støttede aktiviteter, så han/hun også bliver en bedre ansøger næste gang. Evaluering sker også for foreningen Norlivs skyld. Vi ønsker at de bevilgede midler bruges i overensstemmelse med den godkendte ansøgning. Vi ønsker fokus på, at indsatserne giver resultater på kort og langt sigt og vi ønsker at lære af resultaterne af vores initiativer. Denne læring vil vi opsamle f.eks. som statistik i form af kvantitative og kvalitative data og formidle dem internt i foreningen og til ansøgere og andre interesserede i relevante sammenhænge. De sidste 15 % af en bevilling fra Norliv udbetales først efter at ansøger har indsendt den aftalte evaluering.

Evalueringsstrategi og -metodik

Sådan søger du støtte

Inden du kan søge støtte til dit projekt, skal du anmode om en prækvalificering. Det sker ved at du udfylder en formular med få felter, og har til formål at foreningen Norlivs sekretariat kan foretage en prioritering af relevante ansøgninger og en frasortering af ansøgninger, som åbenlyst ligger udenfor Norlivs fokus og indsatsområder.

Du kan altså dermed få afprøvet et projektforslag hos os, inden du bruger tid på en større ansøgning. Frasorteringen gennem prækvalificeringen sparer både din tid som ansøger og vores tid.

Du modtager et svar på prækvalifikationen straks og senest efter 14 dage.

Hvis din prækvalifikation bliver godkendt, vil du få et link til oprettelse og to-faktor signup så du kan tilgå og udfylde den ansøgningsformular, der svarer til det indsatsområde, du vil søge. Derefter kan ansøgningen udfyldes, evt. bilag oploades og sendes.

Som ansøger accepterer du i den forbindelse en række betingelser f.eks. om Norlivs anvendelse af personhenførbare oplysninger i sagsbehandlings- og uddelingsprocesser.

Udfyld din prækvalifikation fra en PC og brug Google Chrome browser. Ansøgningssystemet er optimeret til denne browser, så du undgår tekniske udfordringer med de øvrige browsere som Edge, Explorer, Safari m.v.

Anmod om prækvalificering her

Ansøgningsfrister og svar i 2018

Vi har tre ansøgningsfrister og behandler ansøgninger til alle indsatsområder og forskningsprojekter tre gange årligt.

I 2018 er første ansøgningsfrist d. 27. maj dog kun til ansøgninger inden for indsatsområde 1: Lokale indsatser.

 • Ansøgningsfrist 27. maj 2018 (kun indsatsområde 1). Svar kan forventes primo juli 2018.
 • Ansøgningsfrist 18. juli 2018 (alle indsatsområder). Svar kan forventes medio september 2018.
 • Ansøgningsfrist 29. oktober 2018 (alle indsatsområder). Svar kan forventes medio december 2018. 

HUSK at du - inden en ansøgning kan sendes – skal have anmodet om prækvalifikation og modtaget en godkendt prækvalifikation. Vi behandler løbende anmodninger om prækvalifikation, men det kan tage op til 14 dage før du får svar.

Hvad sker der med din prækvalificering og senere din ansøgning

Når du sender en anmodning om prækvalificering eller ansøgning til foreningen Norliv gennemløber den en række trin inden du hører fra os.

Læs om forløbet her

Spørgsmål til foreningen Norlivs sekretariat

Hvis du efter godkendt prækvalificering har sendt en ansøgning til os, vil kommunikationen foregå via en lukket "min side". Indtil da kan du kontakte os på ansoegning@norliv.org. Vi er et lille sekretariat, så du må i perioder forvente, at der går lidt tid, før du modtager svar.

Folder om ansøgninger

Her kan du downloade en folder, der kort forklarer, hvordan foreningen Norliv arbejder med at fremme mental sundhed for erhvervsaktive danskere. Download folderen her eller send linket videre til nogen, du kender, som måske kunne have gavn af projektstøtte fra foreningen Norliv.

Hent folderen