Strategi for Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension

Foreningens strategi handler blandt andet om medlemskab, medlemsfordele og almennyttige aktiviteter.

Foreningen Norlivs repræsentantskab har vedtaget en strategi for foreningen.

Med strategien ønsker foreningen at gøre en konkret forskel for sine medlemmer på en række forskellige områder:
  
  • Medlemmerne skal kende til deres medlemskab og engagere sig i foreningens valg til repræsentantskabet.
  • Foreningen skal give konkrete medlemsfordele til det individuelle medlem i form af en bonusordning.
  • Foreningen skal skabe fordele ved at varetage medlemmernes interesser i forhold til Nordea Liv & Pension.
  • Foreningen skal gøre en forskel for medlemmerne via aktiviteter for at fremme god mental sundhed.
Se figuren nedenfor.Fundamentet for at strategien kan realiseres er medlemsdemokratiet, hvorigennem foreningens repræsentantskab vælges, og den historisk skabte formue, der med en fornuftig investeringsstrategi kan skabe et solidt afkast.