Nyt om Foreningen Norliv og Nordea Liv & Pension

Norliv – foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension – har gennemført købet af yderligere 45 procent af aktierne i Nordea Liv & Pension. Dermed ejer Foreningen Norliv 70 procent af aktierne. I forbindelse med aktiekøbet er der på en ekstraordinær generalforsamling i Nordea Liv & Pension valgt en ny bestyrelse med Anne Broeng i spidsen som ny formand.

Foreningen Norliv har gennemført købet af yderligere 45 procent af aktierne i Nordea Liv & Pension. Dermed ejer foreningen nu 70 procent af pensionsselskabet og Nordea Liv & Pension er nu landets næsstørste kundeejede pensionsselskab. Foreningen Norlivs overtagelse er godkendt af Finanstilsynet.

Nordea Liv & Pension vil i de kommende år tilbagekøbe Nordea-gruppens resterende aktiepost på 30 procent. Når denne proces er afsluttet, bliver foreningen Norliv eneejer.

Investeringen sikrer foreningen Norliv et godt, stabilt og langsigtet afkast af foreningens historiske formue til gavn for medlemmerne i form af bonusudbetalinger. Samtidig investeres en del af overskuddet i almennyttige aktiviteter til fremme af god mental sundhed for danskerne. 

Nordea Liv & Pension har leveret solide overskud før, under og efter finanskrisen. Set over de seneste 10 år udgør det gennemsnitlige årlige overskud ca. 600 mio. kr. efter skat.

Betingelserne for handlen blev aftalt i december 2017 og handlen blev afsluttet den 17. april. 

Ny bestyrelse i Nordea Liv & Pension

I den anledning blev der onsdag den 18. april afholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordea Liv & Pension, hvor der blev valgt en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse valgte torsdag den 19. april at konstituere sig som følgende:

I bestyrelsen indtræder:

  • Anne Broeng, formand for bestyrelsen i Nordea Liv & Pension.
  • Karsten Knudsen, medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget i Nordea Liv & Pension.
  • Lene Klejs Stuhr, medlem af bestyrelsen i Nordea Liv & Pension.
  • Chrilles Svendsen, medlem af bestyrelsen i Nordea Liv & Pension samt medlem af revisionsudvalget.

Læs mere om de nye bestyrelsesmedlemmer her

I bestyrelsen fortsætter:

  • Peter Gæmelke, næstformand i Nordea Liv & Pensions bestyrelse.
  • Kent Petersen, formand for Finansforbundet.
  • Gustaf Unger, Head of Nordea Life & Pensions.
  • Mads Skovlund Pedersen, Bankdirektør i Nordea.

Dertil kommer fire medarbejderrepræsentanter fra Nordea Liv & Pension.

Peter Gæmelke, der er formand for foreningen Norlivs bestyrelse, fortsætter som næstformand i Nordea Liv & Pensions bestyrelse. Han siger: ”Med Anne Broeng får vi en stærk bestyrelsesformand med bred erfaring fra den finansielle sektor og et tæt netværk til det danske erhvervsliv. Anne Broeng har igennem sin karriere opnået indgående indsigt i indretningen og ledelsen af finansielle virksomheder, kapitalforvaltning samt regnskabsaflæggelse og risikostyring. Jeg ser frem til, at vi fortsætter den positive udvikling af det kundeejede selskab Nordea Liv & Pension.” 

Yderligere information

Henvendelser angående Foreningen Norlivs køb af aktier i Nordea Liv & Pension

Lars Wallberg, direktør for Foreningen Norliv, 23441940, law@norliv.org

Henvendelser angående den nye bestyrelse i Nordea Liv & Pension

Peter Gæmelke, bestyrelsesformand i Foreningen Norliv og næstformand i bestyrelsen for Nordea Liv & Pension, 40175287, pg@roj-landbrug.dk