Opstillingperioden er slut.

Bliv aktiv i 
foreningen Norliv

Vores repræsentantskab skal afspejle vores medlemsskare. Derfor opfordrer vi alle, der brænder for at påvirke retningen i foreningen Norliv, til at stille op til valg.

At blive valgt kræver engagement. Er du klar til at stille op, skal du opfylde nogle formelle opstillingskriterier. Og så skal du have mindst 10 stillere, der er medlemmer af foreningen og bor i din region. Hvis du er medlem af foreningen Norliv, har du også mulighed for at bidrage til demokratiet ved at være stiller for en kandidat.

Du kan stille op til valget i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland frem til den 10. januar 2018.  

Som medlem kan du stemme fra den 27. februar til den 12. marts 2018. Her kan du være med til at bestemme hvem, der skal repræsentere din region. Ved valget skal der besættes 10 pladser fra Region Syddanmark, 12 pladser fra Region Midtjylland og 4 pladser fra Region Nordjylland. 

Læs mere om, hvordan du stiller op og anmelder dit kandidatur. Du kan også få gode råd til din kampagne og din kandidatpræsentation.


Sådan stiller du op

Læs mere om at stille op