Mød kandidaterne

Her kan du blive klogere på de kandidater, der stiller op i din region.

Allan Thomsen

Aabenraa

"Et godt seniorliv kræver gode investeringer = stabilt afkast, lave omkostninger, fornuftige forsikringer = Norliv."

Andreas Munch Møller

Faaborg-Midtfyn

"Vær en positiv forandring for andre. Vi har et fælles ansvar for samfundet, derfor er jeg engageret og vil gøre en forskel i Norliv."

Arne Sivebæk

Middelfart

"Aktiv deltagelse - større bonus."

Benny Sørensen

Norddjurs

"Der skal være større åbenhed omkring foreningens arbejde og medlemmerne skal have mulighed for mere aktivt at tage del i foreningens arbejde."

Christian Eckardt Aagaard

Herning

"Sikring af vores pensionsopsparing på såvel kort som lang sigt - Sikring af at Norlivs almennyttige indsatser bliver til gavn i dagligdagen."

Christian Jørgensen

Varde

"Mental sundhed er vigtigt. I arbejdslivet, familielivet og i fritiden. Vi skal samarbejde om målene. Vi skal være åbne om resultaterne."

Claus Riber

Skanderborg

"Norliv er til for at sikre vi medlemmer et godt seniorliv og en tryg økonomi i pensionsalderen."

Claus Wistoft

Syddjurs

"Velstanden er stigende - vores mentale sundhed er faldende. Det er et paradoks, som vi kan og skal gøre noget ved - jeg vil gerne medvirke!"

Dan Lykholt

Skanderborg

"En stemme på mig er en stemme på mere udbetalt bonus - år efter år!"

Erik Auerbach

Aabenraa

"Ansvarlig, pligtopfyldende med mange visioner for hvordan en god pensionsordning skal se ud og bestemt medlemmernes repræsentant."

Erik Lind Nielsen

Esbjerg

"Foreningen Norliv skal fortsat virke for medlemmerne, høj som lav. En mand en stemme, også når vi bliver eneejere af Nordea Liv & Pension."

Hanne Thomsen

Mariagerfjord

"Norliv skal fortsat gå på to ben: - en sund forretning med bæredygtige investeringer - bevidst filantropi med resultater, der forandrer."

Heine Callisen Brogaard

Brønderslev

"Bonus og indflydelse til medlemmerne og en håndsrækning til “God mental sundhed” - behovet er stort og vi kan gøre en forskel."

Henrik Gordon Pedersen

Fredericia

"Vælg en person med lang erfaring med Nordea LP og forstand på pensionsordninger, herunder ansattes behov og krav til en god pensionsordning."

Henrik Sandholm

Vejle

"Vil være et sæt friske øjne i Norliv, der sørger for ordentlighed med medlemmernes penge."

Jan Christoffersen

Brønderslev

"Hjælp med at forebygge stress - en sygdom der p.t. har ca. 40.000 sygemeldte! Norliv skal fortsat dedikere midler til forebyggelse."

Jan Steffensen

Odense

"Bonus får vi af overskuddet. Pengene til "Mental Sundhed" får vi af overskuddet. Derfor er overskuddet vigtigt."

Jens Bigum

Vesthimmerland

"Norliv skal sikre højt afkast til medlemmerne og samtidig bidrage til at skabe mental sundhed på arbejdspladserne og i samfundet."

Johannes Brinkø

Aarhus

"Størst muligt afkast tilbage til Norlivs medlemmer...hurtigst muligt...og forholdsmæssigt i forhold til den enkeltes nuværende opsparing."

Kim Klejnstrup Olesen

Herning

"Erhvervsaktiv familiefar - fokus på både fysisk og mental sundhed - influere på NLP (forrentning) - udfordre vanerne - nå målene - åbenhed."

Knud Erik Frederiksen

Syddjurs

"Stærkt familieliv. Godt og frit Danmark med gode politiske toner, der skaber sammenhold. God økonomi for den enkelte borger og for DK."

Kurt H. Jørgensen

Herning

"Snuden skal holdes i sporet. Medlemmers tarv går forud for alt."

Kurt Højgaard Bech

Viborg

"Mental sundhed er mange ting. Hovedparten af svarene findes i vores omgang med hinanden. Vi har alle et ansvar for at spille hinanden gode."

Lars Frøvang Thomsen

Kolding

"Gå forrest og vis vejen med engagement og indlevelse. Den lille forskel kan gøre en kæmpe forskel for andre."

Lena Hellström Weihrauch

Horsens

"Jeg vil arbejde for gennemsigtighed i de beslutninger, der bliver taget - og en kommunikation til os medlemmer, som er til at forstå."

Line Behrmann Knudsen

Vejle

"Jeg vil som medlem af repræsentantskabet arbejde for medlemsbonus, og at der skal være uddelinger til almennyttige formål."

Lisbeth Oxholm Andersen

Tønder

"Norliv - fordi du har fortjent et godt arbejds- og seniorliv."

Lone Poulsen

Thisted

"Er stolt over at være med til at sætte fokus på mental sundhed."

Lotte Broder Jørgensen

Viborg

"Vi skal tage ansvar for, at vores nuværende og kommende medlemmer har det godt; både i deres arbejdsliv, deres fritid og som pensionister."

Magne Villy Frederik Nielsen

Norddjurs

"40 år som assurandør i Tryg med rådgivning og oprettelse af tusindvis af pensioner i Tryg & Nordea Liv & Pension. Det tager jeg med i Norliv."

Maiken Bøtker Lorensen

Hedensted

"Norliv skal gøre en markant forskel for det enkelte medlem, med fokus på bonusudbetaling, gode pensionsvilkår samt den mentale sundhed."

Malte David Fabricius Skau

Vejle

"Åben og ærlig - vil arbejde engageret og troværdigt for mærkesagerne: At fremme mental sundhed og sikre bonusudbetaling."

Marianne Kristensen

Silkeborg

"Opsparing til alderdom er ikke en almennyttig aktivitet!"

Mette Plejdrup Nielsen

Aarhus

"Klare strategier, god kommunikation og bred forankring af initiativer vil styrke værdien af foreningen Norlivs resultater."

Michael Burgdorf

Varde

"Din personlige vagthund overfor dit pensionsselskab. Jeg skal vogte nidkært og stålsat over VORES penge."

Mikael Egelund Nielsen

Assens

"Hvis man ønsker at blive gammel, må man finde sig i at leve længe! - derfor skal vi have et stærkt og konkurrencedygtigt pensionsselskab."

Morten Bryder Pedersen

Aarhus

"Stabile finansielle afkast er forudsætningen for udlodninger til medlemmerne og realiseringen af samfundsmæssige aktiviteter."

Niels Nielsen

Skive

"Lille indbetaling - god ledelse af Norliv - stor udbetaling."

Ole Michael Olsen

Kolding

"Det gode kodeks på arbejdspladserne er alfa og omega! Færre kalkyleestimater, mere menneskelighed!"

Peter Gæmelke

Vejen

"Et godt og åbent medlemsdemokrati, et aktivt ejerskab af Nordea Liv & Pension og fokus på almennyttige aktiviteter og bonus til medlemmerne."

Peter Ulrik Jensen

Aalborg

"Norliv skal via ejerskabet af Nordea Liv & Pension fastholde og videreudvikle landets bedste pensionsselskab - i øjenhøjde med kunderne."

Rasmus Borreskov Fossing

Vejle

"Jeg brænder for at få lavet den bedst mulige bonusmodel, samt at bruge en del af overskuddet på at bekæmpe stress i Danmark og lokalt."

René Vorre Jørgensen

Viborg

"Frihed under ansvar. Bæredygtighed og afkast går hånd i hånd."

Richard de Churruca

Sønderborg

"Viden og erfaring er kernen, når man skal holde fokus på medlemsfordele på kort og langt sigt."

Steen Dahlgaard

Billund

"Jeg ønsker at præge udviklingen i retning af bedre vilkår for de pensionister, der ufrivilligt er flyttet fra Tryg til Nordea Liv & Pension."

Søren Trelborg

Aarhus

"Genvælg mig, da jeg ønsker at sikre et højt og langsigtet afkast til medlemmerne og at udnytte vort ejerskab af NLP maksimalt."

Torben Busk

Horsens

"8 mia. af dine og mine penge blev placeret i Norliv. Vi kan ikke få pengene ud. Derfor vil jeg arbejde for størst mulig årlig medlemsbonus."

Torben Rønne Madsen

Brønderslev

"Jeg vil arbejde for, at foreningen til stadighed vil være en kundeejet forening med mulighed for fordeling af overskuddet til medlemmerne."

Vibeke Arnskov Helsinghoff

Kolding

"Mit fokus: Størstedelen af overskuddet udbetales til medlemmerne og tiltag, der fremmer ”Det gode liv” på arbejdspladsen og i privatlivet."