Model for bonusudbetaling til alle medlemmer i foreningen Norliv

I de år, hvor afkastet af foreningens investeringer gør det muligt, får alle 330.000 medlemmer udbetalt bonus. 

80 % af foreningens overskud går til bonusudbetaling og 20 % går til almennyttige aktiviteter, der fremmer mental sundhed i Danmark.

Størrelsen på det samlede bonusbeløb bliver besluttet hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde, og den individuelle bonustildeling afhænger af størrelsen på det enkelte medlems pensionsopsparing. I 2018 har repræsentantskabet besluttet at udbetale ialt 368 millioner kroner i bonus til medlemmerne.

Du modtager et brev med dit personlige bonusbeløb i løbet af maj måned, og du behøver ikke gøre noget, med mindre vi skriver andet til dig. Du modtager brevet enten i e-Boks eller med posten. Bonussen udbetales til din NemKonto inden sommerferien. Du kan se hvilken konto, du har registreret som NemKonto ved at logge ind på nemkonto.dk.

Så meget får du i bonus

  • Hvis du har en lille opsparing eller en forsikringsordning, får du en grundbonus på 125 kr.
  • Hvis du har en større opsparing, får du en opsparingsbonus, som er en procentdel af din pensionsopsparing. Procentsatsen for bonus udbetalt i 2018 er 0,26 % af din samlede opsparing pr. 31. december 2017. Det svarer til ca. 2.680 kr. pr. opsparet million. 

Fakta om bonusudbetaling

  • Mere end 90% af bonuspuljen bliver udbetalt som opsparingsbonus
  • Udbetalingerne sker via NemKonto
  • Bonusudbetaling indberettes til SKAT.