Åbent for ansøgninger til mental sundhed

Åbent for ansøgninger

Har du spørgsmål til din bonus?

I 2018 udbetaler foreningen Norliv 368 millioner kr. i bonus til foreningens medlemmer, der alle er kunder i Nordea Liv & Pension.

Alle medlemmer af Foreningen Norliv modtager i disse dage et brev om deres medlemsbonus. Få svar på en række spørgsmål om Foreningen Norlivs udbetaling af bonus til medlemmerne her.

Din bonus

Hvis du har en lille opsparing eller en forsikringsordning, får du en grundbonus på 125 kr. Hvis du har en større opsparing, får du en opsparingsbonus, som er en procentdel af din pensionsopsparing. Procentsatsen for bonus udbetalt i 2018 er 0,26 % af din samlede opsparing pr. 31. december 2017. Det svarer til ca. 2.680 kr. pr. opsparet million.

Fakta om bonusudbetaling

  • Mere end 90% af bonuspuljen bliver udbetalt som opsparingsbonus.
  • Udbetalingerne sker via NemKonto.
  • Bonusudbetaling indberettes til SKAT.

Bonuskriterier

For at få bonus skal du være medlem af foreningen Norliv den 31. december i det år, hvor bonussen beregnes. For at være berettiget til bonusudbetaling i 2018, skal du altså have været medlem af foreningen den 31. december 2017. Du skal også være medlem den dag, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetaling af bonus til medlemmerne. Det var den 4. april i 2018.

Derudover skal du have oplyst dit CPR- eller CVR-nummer til Nordea Liv & Pension og have en NemKonto. De sidste to krav skal dog først være opfyldt den 30. november i udbetalingsåret, dvs. 30. november 2018 for den bonus, der er beregnet på grundlag af din opsparing i 2017. Har du ikke fået tilmeldt en bankkonto til NemKonto endnu, kan du derfor stadig nå det. Du gør det på nemkonto.dk

Repræsentantskabet har besluttet en strategi for foreningen

Læs foreningens strategi

Medlemsmøder i foreningen Norliv

Medlemsmøder i foreningen Norliv