Opstillingperioden er slut.

Foreningen Norliv køber Nordea Liv & Pension

Flere aktier i Nordea Liv og Pension

Foreningen Norliv blev stiftet den 6. august 2015 med en formue på 8 mia. kr. Det er medlemmerne, der bestemmer, hvad overskuddet af foreningens formue skal gå til. Medlemmerne har ligeledes indflydelse på foreningens udvikling, udbetaling af medlemsbonus og almennyttige aktiviteter til fremme af mental sundhed i Danmark.

Repræsentantskabet har besluttet en strategi for foreningen

Læs foreningens strategi

Medlemsmøder i foreningen Norliv

Medlemsmoeder i Foreningen Norliv