STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Download vores logo

Det er muligt at downloade Foreningen Norlivs logo fx til brug for udarbejdelse af artikler m.v. eller ved udarbejdelse af materiale til kandidater til Foreningen Norlivs repræsentantskabsvalg.

Logoet må ikke ændres i farver eller form, dog er proportional skalering tilladt. Anvendes logoet på andre hjemmesider, skal logoet fremstå som et aktivt link til vores hjemmeside.

 


Download logo til brug i tryk

Download logo til brug online 

Logoet må kun anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning og god skik. Det er bl.a. ikke tilladt at anvende logoet på en måde, hvor det kan være vildledende, fx ved at antyde, at Foreningen Norliv står bag eller støtter materiale, produkter, organisationer, virksomheder eller personer. Logoet må fx heller ikke anvendes til formål eller aktiviteter, der er ulovlige eller som strider mod Foreningen Norlivs formål og værdier, eller på en måde som i øvrigt kan skade eller udnytte Foreningen Norlivs omdømme.

Hvis logoet anvendes i strid med ovenstående kan vi bl.a. kræve, at logoet straks fjernes og brugen ophører.