STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET
Fakta
Vejen
Gårdejer, 62 år

Om Mig

Jeg er landmand og bestyrelsesmedlem/formand. Jeg er gift med Tove og har to børn. Jeg driver landbrug med planteavl og svineproduktion sammen med min søn Hans Christian. Derudover er jeg et aktivt bestyrelsesmedlem i en række spændende virksomheder og organisationer