STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET
Fakta
Viborg
Gårdejer, 62 år

Om Mig

Jeg er gift med Marianne og vi har tre voksne børn. Vi bor i Vroue, hvor vi har et landbrug med søer, slagtesvin og planteavl. Derudover deltager jeg i en del organisationsarbejde. Fritiden bruges gerne i naturen suppleret med teater- og koncertbesøg.