STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET
Fakta
Vejen
Gårdejer, 62 år

Selvstændig landmand i Røj Landbrug siden 1983 og professionelt bestyrelsesmedlem

Hvad er din ambition for den nye forening?
Jeg ønsker, at vores nye forening skal gøre gavn for medlemmerne. Det er jo kunderne i Nordea Liv & Pension, der skal præge foreningens fremtidige udvikling. Vi ved nu, at der både er mulighed for at skabe en medlemsbonus og oprette almennyttige aktiviteter – det kunne fx være inden for temaerne et godt arbejdsliv og en god pensionisttilværelse. Jeg ser frem til at lytte til medlemmerne.

Hvordan vil du arbejde for, at foreningen kommer godt fra start?
Først skal vi sørge for en god afvikling af foreningens nationale valg i starten af 2016. For det andet skal vi tage fat på en spændende strategiproces, hvor vi skal tegne foreningens fremadrettede vision og mission. Forhåbentligt står vi om ca. et år med en vision og strategi og et nyvalgt repræsentantskab, der kan sikre, at medlemmerne får den forening, der gør mest gavn for dem.

Hvordan vil du involvere og engagere medlemmerne i den nye forening?
Vi vil først og fremmest engagere og involvere vores medlemmer i det kommende nationale valg i primo 2016. Her har alle medlemmer mulighed for at stille op til repræsentantskabet, og de får også mulighed for at stemme – både digitalt og per brev. Derudover ønsker vi at invitere medlemmerne til at komme med input til, hvordan foreningen skal udvikle sig både ift. de almennyttige aktiviteter og bonusordning. Det kan de allerede gøre i dag på vores hjemmeside eller ved at kontakte en af repræsentanterne.

Peter Gæmelke har politisk og forretningsmæssig ledelseserfaring samt bestyrelseserfaring fra arbejde i en lang række offentlige og private organisationer og virksomheder.