STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET
Fakta
København
Forbundsformand, 50 år

Formand for Finansforbundet

Kent Petersen har kompetencer inden for forhandling, organisatorisk udvikling, strategisk ledelse, forandringsledelse, finansiel virksomhed og politik.