STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Forretningsorden for repræsentantskabet

Forretningsordenen for repræsentantskabet er de overordnede retningslinjer for vores repræsentantskabs arbejde.

Forretningsordenen for foreningen Norlivs repræsentantskab blev vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 1. april 2016.

Forretningsordenen indeholder blandt andet bestemmelser om:

  • Repræsentantskabets opgaver
  • Åbenhed og fortrolighed
  • Repræsentantskabets møder
  • Afstemninger

Læs forretningsordenen her.

Du kan desuden læse forretningsordenen for bestyrelse og direktion i foreningen her.