STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Honorarstruktur og –politik

Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension har fuld åbenhed om honorarer til repræsentantskab og bestyrelse

Hvert medlem af repræsentantskabet modtager et årligt honorar på 15.000 kr. samt en mødediæt på 5000 kr. pr. møde

Yderligere honorarer: 
• Medlemmer af valgbestyrelsen 10.000 kr.
• Bestyrelsesmedlemmer: 75.000 kr.
• Næstformand: 150.000 kr.
• Bestyrelsesformand: 225.000 kr.