STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Delstrategi for fremme af mental sundhed

Danskerne bliver stadig mere udfordrede på deres mentale sundhed. Det går både udover den enkelte og samfundet. Foreningen Norliv vil bidrage til at skabe mentalt overskud hos danskerne.

Foreningen Norlivs repræsentantskab har vedtaget en delstrategi for fremme af mental sundhed i perioden 2017-2020.

Mental sundhed udgør en af hjørnestenene i et godt liv og er væsentligt gennem hele livet. Men sygdomsudviklingen indenfor psykiatriske sygdomme er stigende. Aldrig før har så mange danskere søgt akut psykiatrisk lægehjælp som i 2015, og mentale sygdomme udgør den største sygdomsbyrde herhjemme.

Det går både udover den sygdomsramte, dennes familie og samfundet.

Derfor ønsker foreningen at iværksætte forebyggende initiativer for at fremme den mentale sundhed og skabe et mentalt overskud og handlekraft hos den enkelte og i fællesskaber.

Du kan læse foreningen Norlivs strategi for fremme af mental sundhed 2017-2020 her.