STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om foreningens overordnede investeringsstrategi.

Foreningen Norlivs investeringer

Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om foreningens overordnede investeringsstrategi. Bestyrelsen har derudover nedsat en investeringskomite, der består af bestyrelsens formandskab, Peter Gæmelke og Kent Petersen samt foreningens direktør, Lars Wallberg, der træffer beslutning om justeringer af investeringerne indenfor de af bestyrelsen fastlagte rammer.

Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde 1. oktober 2015 lagt sig fast på en investeringsstrategi med følgende fordeling: 
  • 40 % børsnoterede aktier 
  • 40 % obligationer, fordelt på højrente og investment grade 
  • 20 % alternativer, herunder hedge-, kredit-, kapital- og ejendomsfonde 

Investeringerne foretages under hensyntagen til Foreningens etiske retningslinjer for investeringer.