STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Om Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension

Som kunde i Nordea Liv & Pension er du automatisk medlem af foreningen Norliv.

Foreningens øverste instans er repræsentantskabet og består af 50 repræsentanter, som alle er demokratisk valgt af og blandt medlemmerne. Herfra vælges som udgangspunkt også foreningens bestyrelsesmedlemmer

Det koster ikke noget at være medlem af foreningen 

Repræsentantskabet fastlægger de overordnede rammer for foreningens arbejde, vælger bestyrelsen og godkender vedtægtsændringer mv. Der afholdes valg til repræsentantskabet hvert andet år - henholdsvis på skift mellem Øst- og Vestdanmark. Foreningen er født med en formue på 8 mia. kr. Formuen fulgte med, da Foreningen NLP blev etableret i midten af 2015. Etableringen skete ved, at TryghedsGruppen og Foreningen NLP blev opdelt, hvilket den fælles formue også blev. Foreningen NLP skiftede senere navn til Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension. Formuen har sine rødder i omdannelsen af de gensidige selskaber Tryg Liv og Tryg Skade til aktieselskaber i 1991. 

Foreningens bestyrelse har ansvaret for placeringen af midlerne med henblik på at skabe et afkast af formuen. 

Afkastet af formuen kan ifølge foreningens vedtægter bl.a. anvendes til almennyttige aktiviteter og etablering af bonusordning. Foreningens bestyrelse og repræsentantskab skal i den kommende tid drøfte, hvordan de mener, at afkastet bedst anvendes.

Foreningen udspringer af TryghedsGruppen, hvor du hidtil har været medlem sammen med forsikringstagerne i Tryg.

Det medlemsvalgte repræsentantskab i TryghedsGruppen besluttede i midten af marts 2015 at skabe en mere klar struktur og etablere en ny forening for kunderne fra Nordea Liv & Pension. Vi er i dag ca. 300.000 medlemmer. Du kan læse om myndighedernes godkendelse af opdelingen i korrespondancen mellem TryghedsGruppen og Erhvervsstyrelsen her og her.

Du kan få svar på dine spørgsmål om foreningen Norliv her.