STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Økonomi

Ifølge vedtægterne kan der etableres almennyttige aktiviteter og bonusordning. Hvordan dette konkret skal udmøntes i praksis, skal nu drøftes i foreningens bestyrelse og repræsentantskab.

Foreningen er født med en formue på 8 mia. kr. Formuen er ved foreningens opstart placeret i aktier og obligationer. Foreningens bestyrelse har ansvaret for placeringen af midlerne med henblik på at skabe et afkast af formuen.

Læs foreningen Norlivs (tidl. FNLP's) årsrapport 2016 her.

Læs om vores investeringer her.

Læs om vores investering i Nordea Liv & Pension her.

Afkastet af formuen kan ifølge foreningens vedtægter bl.a. anvendes til almennyttige aktiviteter og etablering af bonusordning. Foreningens bestyrelse og repræsentantskab skal i den kommende tid drøfte, hvordan afkastet bedst anvendes.