STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Overskud på 262 millioner kr. og navneskifte i Foreningen NLP til Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension

Den første regnskabsperiode for Foreningen NLP bød på et overskud på 262,3 mio. kr. Foreningen skifter desuden navn til Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension.

Repræsentantskabet i Foreningen NLP har på mødet d. 29. marts godkendt årsrapporten for den første regnskabsperiode siden foreningen blev stiftet 6. august 2015. Foreningen kommer ud med et solidt overskud på 262,3 mio. kr. for de første 17 måneder. 

Formanden for Foreningen NLP, Peter Gæmelke, er meget tilfreds med resultatet.

Det er dejligt, at vi allerede i det første regnskab kan præsentere et godt afkast

”Det er dejligt, at vi allerede i det første regnskab kan præsentere et godt afkast. Det er penge, som både på kort og langt sigt vil komme foreningens medlemmer til gavn som bonusudbetalinger, og så kan vi støtte vigtige almennyttige aktiviteter i Danmark”.

Samtidig har foreningen besluttet at skifte navn til ”Norliv – Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension”. 

”Efter at vi i november sidste år besluttede en strategi og almennyttig delstrategi, er det blevet tid til at få et kortere og lettere genkendeligt navn. Med ”Norliv” vil vi både udtrykke medlemmernes kundeforhold i Nordea Liv & Pension, og samtidig fortælle om vores engagement for at fremme god mental sundhed for danskerne”, siger Peter Gæmelke.

Tre af bestyrelsens syv medlemmer var på valg. Ane Hendriksen er nyt bestyrelsesmedlem, mens Viggo Nedergaard Jensen og Heine Callisen Brogaard efter genvalg fortsætter i bestyrelsen. Repræsentantskabet besluttede en række vedtægtsændringer herunder at udvide medlemskredsen til at omfatte kunder i Nordea Liv & Pension med bopæl i udlandet.

Foreningens medlemmer kan se frem til at 80 % af foreningens overskud vil blive udbetalt som medlemsbonus i 2018, mens 20 % vil blive investeret i almennyttige aktiviteter til fremme af god mental sundhed for danskerne.

Medlemmerne må dog vente lidt med bonusudbetalingen. 

”Foreningen er i en opbygningsfase, og vi er i færd med at få fastlagt en model for bonusudbetalingen. Alt tyder dog på, at der vil være et fornuftigt afkast fra vores investeringer i 2017, så vi kan udbetale bonus til medlemmerne i 2018”, slutter Peter Gæmelke.

Foreningen NLP - fremover Norliv - forventer i løbet af 2017 at kunne annoncere de første støtteområder for ansøgere, der vil udvikle nye indsatser, som bl.a. kan reducere den stigende forekomst af stress i arbejds- og seniorlivet og fremme mental sundhed.