STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Kunderne i Nordea Liv & Pension har fra i dag deres egen forening

Fra i dag har kunderne i Nordea Liv & Pension deres egen forening. Det har myndighederne godkendt, og på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i dag blev foreningens bestyrelse valgt.

Foreningen NLP er i dag formelt etableret, som led i en opdeling af TryghedsGruppen. Forsikringstagerne i Nordea Liv & Pension får dermed deres egen selvstændige forening.

Med sig får den nye forening 8 milliarder kroner, der svarer til 20 % af TryghedsGruppens formue ved udgangen af 2014. Det er det siddende repræsentantskab, der udgør foreningens øverste myndighed, frem til det først kommende valg i starten af 2016.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i dag blev foreningens nye bestyrelse valgt.

Det blev Cathrine Riegels Gudbergsen, Peter Gæmelke, Anders Hjulmand, Magnus Skovrind Pedersen, Kent Petersen, Peter Lindholm Sørensen. Peter Gæmelke blev valgt som formand for bestyrelsen.

"Jeg er glad for, at vi i dag kan byde de ca. 300.000 forsikringstagere fra Nordea Liv & Pension velkommen som medlemmer i vores nye forening," siger Peter Gæmelke, som er nyvalgt bestyrelsesformand i Foreningen NLP og fortsætter:

"Første opgave for den nye bestyrelse bliver at forberede det landsdækkende valg til repræsentantskabet, der skal afholdes i starten af 2016. For det andet tager vi hul på en spændende og omfattende strategiproces, hvor vi i fællesskab skal træffe vigtige beslutninger om foreningens værdier, mission og vision herunder etablering af almennyttige aktiviteter og muligheden for bonus," siger Peter Gæmelke.

Mere om den nye forening

Foreningen NLP består af 300.000 medlemmer – alle forsikringstagere med bopæl i Danmark i Nordea Liv & Pension. Medlemmerne får en række demokratiske rettigheder. De har mulighed for indflydelse på foreningen ved at stille op til repræsentantskabet og stemme til valgene. Ligesom de kan tage del i debatten på foreningens nye hjemmeside.

Medlemmerne i den nye forening kan også få mulighed for at få del af overskuddet fra en eventuel kommende bonusordning.

Der vil løbende blive orienteret om dette på hjemmesiden www.fnlp.dk.

Medlemmer af den nye forening, der har spørgsmål i denne forbindelse, kan henvende sig på 70 10 40 42.

For yderligere oplysninger

Marianne Thomas, kommunikations- og pressechef hos TryghedsGruppen Tlf.nr.: 24 83 26 63
Mail: info@fnlp.dk