STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Om foreningen Norliv og medlemskab

Her kan du bl.a. finde svar på spørgsmål om dine medlemsfordele og foreningens baggrund.

Hvorfor er jeg medlem af Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension?

Du er automatisk medlem af foreningen Norliv, når du er pensions-/forsikringskunde (forsikringstager) i Nordea Liv & Pension. 

Ophører dit kundeforhold til Nordea Liv & Pension ophører medlemskabet. Vi håber, at alle medlemmer vil engagere sig i foreningens aktiviteter, men det står dig frit for, om du ønsker at benytte dig af dine muligheder for at opnå indflydelse.

Forsikringskunderne i Nordea Liv & Pension betegnes som medlemmer i foreningen Norliv, men foreningen fører intet medlemsregister. Foreningen modtager fra Nordea Liv & Pension oplysning om navn og adresse på forsikringskunderne i forbindelse med, at foreningen ønsker at skrive til medlemmerne f.eks. med information om rettigheder ved  valg til foreningens repræsentantskab.

Medlemskabet indebærer en række rettigheder, men som medlem har du ingen forpligtelser i forhold til foreningen Norliv, og du bestemmer selv, om du vil udnytte dine foreningsdemokratiske rettigheder.

Hvis jeg har pension/forsikring gennem en gruppeordning, er jeg så medlem af foreningen Norliv?

Hvis du er med i en gruppeordning i Nordea Liv & Pension, er du kunde og dermed også medlem af foreningen Norliv. Gruppeordninger kan eksempelvis være tegnet via foreninger eller arbejdspladser.

Er du i tvivl, kan du altid kontakte Nordea Liv & Pension.

Er jeg som forsikret i Nordea Liv & Pension altid medlem af foreningen Norliv?

Nej. Du er kun medlem af foreningen Norliv, hvis du er registreret som forsikringskunde på en police og ikke, hvis du udelukkende er den forsikrede. En forsikringskunde er den person, der har tegnet en forsikringspolice og står registreret som forsikringskunde på policen.  

Den forsikrede er den person, der er dækket af forsikringen. I nogle tilfælde er dette én og samme person, i andre tilfælde er det to forskellige personer. 

Er du i tvivl, kan du altid kontakte Nordea Liv & Pension.

Er jeg medlem, hvis jeg ikke bor i Danmark?

Hvis du er forsikringstager i Nordea Liv & Pension, er du medlem af foreningen Norliv, uanset hvor du bor. Hvis du er medlem, og ikke bor i Danmark, hører du valgmæssigt til i Region Hovedstaden. Det vil sige, at du vil kunne stille op til repræsentantskabet ved valget i Region Hovedstaden, og det er også dette valg, du har stemmeret til. 

Hvad er den historiske baggrund for mit medlemskab?

Nordea Liv & Pension var oprindeligt et gensidigt livsforsikringsselskab i Tryg-koncernen. Dengang hed Nordea Liv & Pension ”Tryg Forsikring, gensidigt livsforsikringsselskab”. 

I 1991 blev ”Tryg Forsikring, gensidigt livsforsikringsselskab” og det tilsvarende skadesforsikringsselskab omdannet til to aktieselskaber, Tryg Skade og Tryg Liv. I den forbindelse blev forsikringskundernes ret til indflydelse i selskaberne bevaret som indflydelse i det selskab, der ejede aktieselskaberne. 

Efterfølgende blev livsforsikringsselskabet Tryg Liv en del af Nordea-koncernen, men pensions/forsikringskunderne i Nordea Liv & Pension havde fortsat indflydelse i det ejerselskab (det nuværende TryghedsGruppen smba), der stadig ejede skadesforsikringsselskabet. 

Senest er dette ejerselskab, TryghedsGruppen smba, blevet opdelt, således at forsikringskunderne i Tryg har indflydelse i TryghedsGruppen smba, mens forsikringskunderne i Nordea Liv & Pension har indflydelse i foreningen Norliv.

Som forsikringskunde i Nordea Liv & Pension har du mulighed for bl.a. at stemme og stille op til Norlivs repræsentantskabsvalg, at modtage bonus (såfremt foreningens repræsentantskab træffer beslutning herom), og at deltage i debatten om, hvilke aktiviteter – herunder almennyttige aktiviteter - foreningen skal beskæftige sig med. 

Hvad laver Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension?

Foreningen Norliv er af Danmarks større medlemsbaserede pensions- og livsforsikringsselskaber med over 330.000 medlemmer og et aktivt medlemsdemokrati.

Foreningen er etableret med en formue på 8 mia. kr. Foreningens bestyrelse har ansvaret for pleje af formuen med henblik på at skabe et godt afkast. I november 2016 har foreningen besluttet at investere i Nordea Liv & Pension sådan at foreningen pr. 1. januar 2017 kommer til at eje 25 % af selskabet.

Afkastet af formuen skal ifølge foreningens strategi anvendes til bonusudbetalinger til medlemmerne og til almennyttige aktiviteter for at fremme god mental sundhed. Desuden varetager foreningen – bl.a. gennem repræsentation i Nordea Liv & Pensions bestyrelse – medlemmernes interesser over for selskabet. 

Hvad får jeg ud af at være medlem?

Der følger ingen forpligtigelser med medlemskabet. Til gengæld har du en række demokratiske rettigheder, som giver dig mulighed for indflydelse på foreningens arbejde. Det kan f.eks. være hvordan foreningen sikrer kunderne en stærk kundestemme i kraft af de to bestyrelsesposter i Nordea Liv & Pensions bestyrelse. Desuden er foreningen Norlivs repræsentantskabsmedlemmer åbne over for input og dialog, og dermed har du en direkte adgang til at få indflydelse på, hvordan og for hvad foreningen skal arbejde.

Indflydelsen opnår du enten ved at stemme, når der er valg til foreningens repræsentantskab i din region eller ved selv at stille op som kandidat.

Foreningen kan desuden beslutte at udbetale medlemsbonus og gennemføre almennyttige aktiviteter til fordel for fremme af god mental sundhed.

Kan jeg melde mig ud?

Du er automatisk medlem af foreningen Norliv, når du er forsikringskunde i Nordea Liv & Pension. Du kan ikke melde dig ud, men hvis du ønsker det, kan det aftales, at foreningen aldrig kontakter dig. Det indebærer, at du fraskriver dig dine rettigheder, således at du ikke modtager en evt. bonusudbetaling fra foreningen og ikke bliver kontaktet vedr. valg til repræsentantskabet.

Hvis du ønsker at fraskrive dig dine rettigheder i foreningen, vil vi sende en erklæring, som du kan udfylde og returnere.

Hvordan hænger Nordea Liv & Pension sammen med TryghedsGruppen?

Nordea Liv & Pension er historisk forbundet med Tryg-familien og har tidligere været en del af den daværende Tryg forsikringskoncern. Nordea Liv & Pension er i dag en del af Nordea-koncernen.

Frem til 6. august 2015, hvor Foreningen NLP, der siden har ændret navn til Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension, blev stiftet, har alle kunder i Nordea Liv & Pension og Tryg automatisk været medlemmer af TryghedsGruppen. Med grundlæggelsen af foreningen Norliv fik kunderne i Nordea Liv & Pension deres egen selvstændige forening og er derfor ikke længere medlem af TryghedsGruppen.